• Egy megdöbbentő történet

  Egy megdöbbentő történet


  Egy megdöbbentő történet  George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:
  Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:

  - Na, mit viszel magaddal?

  - Csak ezt a három vacak madarat - felelte.

  - Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.

  - Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.

  - De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?

  - Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

  Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:

  - Fiam, mennyit kérsz a madarakért?

  - Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.

  - Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.

  A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.

  Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.''

  Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:

  ,,Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:

  - Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!

  - Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.

  - Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.

  - Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?

  - Megölőm őket! - felelte a Sátán.

  - Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.

  - Nem kellenek neked azokaz emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!

  - Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.

  A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:

  - A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!

  Jézus így szólt:

  - Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat...''

  Ezzel George Thomas plébános fogta a madárkalitkát és lement a szószékről.